Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”