DECYZJA W SPRAWIE NOWEJ TARYFY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało w dniu 28 maja 2024 r. nową decyzję w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowogród Bobrzański na okres 3 lat. Nowa taryfa będzie obowiązywała od 18 czerwca 2024 r.

Zmiana opłat za odbiór nieczystości płynnych!

Z dniem 1 grudnia 2022r. obowiązują następujące opłaty za usługę wywozu i utylizacji, nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ścieki ze zbiorników bezodpływowych:

– Strefa I (Nowogród Bobrzański, Podgórzyce, Turów): 28,41zł34,27zł brutto za 1m3 nieczystości płynnych*

– Strefa II (Białowice, Bogaczów, Cieszów, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Drągowina, Klępina, Krzewiny, Krzywa, Popowice, Sobolice, Sterków): 33,08zł – 41,47zł brutto za 1m3 nieczystości płynnych *

– Strefa III (Kaczenice, Kamionka, Kotowice, Łagoda, Niwiska, Pajęczno, Pielice, Pierzwin, Przybymierz, Skibice, Urzuty, Wysoka): 39,83zł – 51,12zł brutto za 1m3 nieczystości płynnych *

* Ceny ostateczna jak też wartość usługi jest wyliczana na podstawie rzeczywistej ilości m3 odebranych ścieków.

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków:

– Strefa I (Nowogród Bobrzański, Podgórzyce, Turów): 53,23 zł brutto za 1m3 osadu*

– Strefa II (Białowice, Bogaczów, Cieszów, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Drągowina, Kaczenice, Kamionka, Klępina, Kotowice, Krzewiny, Krzywa, Łagoda, Niwiska, Pajęczno, Pielice, Pierzwin, Popowice, Przybymierz, Skibice, Sobolice, Sterków, Urzuty, Wysoka): 62,75zł brutto za 1m3 osadu*

* Ceny ostateczna jak też wartość usługi jest wyliczana na podstawie rzeczywistej ilości m3 odebranych ścieków.

Powyższe ceny wprowadzone zostały zarządzeniem nr 1/12/2022 z dnia 01.12.2022r.

Prezes Zarządu

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.

Informacja dla mieszkańców

24 stycznia 2023r. odbędzie się odbiór naturalnych choinek przez ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Prosimy mieszkańców o pozostawianie choinek obok altan śmietnikowych lub pojemników. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej powinni je zostawić przed posesją w łatwo dostępnym miejscu.

Nie wyrzucajmy małych czy dużych drzewek bezpośrednio do pojemników na odpady bio (brązowych).

Choinki nie mogą mieć już żadnych ozdób i nie powinny być pakowane w worki foliowe lub kartony.

Odbiór drzewek bożonarodzeniowych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.