UWAGA MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY!!!

ZGKiM  w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o

Informuje, że nie wysyłał i nie wysyła przez SMS żadnych informacji

o zaległościach klientów wobec spółki a tym bardziej wezwań do zapłaty.

Żadna firma zewnętrzna nie została także do takich działań upoważniona.

 

                                                                                         Ryszard Napierała

                                                                                           Prezes Zarządu