Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE:

„Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki urządzeń znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim, z załadunkiem i transportem po stronie kupującego”